Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28
Bądźmy ludźmi nadziei

24 czerwca 2018