Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28
Kościół żywych kamieni

6 września 2020
1 2 3 19 20 21