Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,281 2 3 10 11 12