Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Zawołaj Hosanna!

28 marca 2021


Dwaj arcykapłani

14 marca 2021Kościół zombie

21 lutego 2021
1 2 3 22 23 24