Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Prawda bez miłosci staje się brutalnością, a miłość bez prawdy staje się hipokryzją.

Wieczność w nas

19 lipca 2020


Wizja Boga

14 czerwca 2020


1 2 3 18 19 20