Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28


W rękach Jezusa

10 marca 2019


Jezus moim przyjacielem

24 lutego 20191 2 3 8 9 10