Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Strach przed anty-Chrystem

8 września 2021
Prawda oznacza gotowość

15 sierpnia 2021


Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 25 lipca 2021 r. udostępniamy do odsłuchania.

1 2 3 25 26 27