Rada zboru

Artur Kozłowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Zboru

koordynacja i odpowiedzialność za sprawy finansowe zboru.

Mirosław Chęcik

Członek Rady Zboru

koordynacja i odpowiedzialność za sprawy administracyjne i gospodarcze zboru.

Michał Stępień

Członek Rady Zboru

Koordynacja i odpowiedzialność za sprawy edukacji i nauczania dzieci.

Tomasz Michalak

Członek Rady Zboru

Szymon Szymczak

Członek Rady Zboru

Odpowiedzialny za ewangelizację poprzez social media.