Rada zboru

Marek Budziński

Pastor, Przewodniczący Rady Zboru

Prowadzenie i odpowiedzialność za duchowy rozwój zboru, opieka duszpasterska.

Artur Kozłowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Zboru

koordynacja i odpowiedzialność za sprawy finansowe zboru.

Samuel Skrzypkowski

Sekretarz Rady Zboru, II pastor Zboru

Odpowiedzialność za duszpasterstwo młodego pokolenia oraz ewangelizację i misję.

Mirosław Chęcik

Członek Rady Zboru

koordynacja i odpowiedzialność za sprawy administracyjne i gospodarcze zboru.

Mirosław Wiazowski

Członek Rady Zboru

Koordynacja i odpowiedzialność za wydarzenia i integracje zborowe.

Michał Stępień

Członek Rady Zboru

Koordynacja i odpowiedzialność za sprawy edukacji i nauczania dzieci.

Tomasz Michalak

Członek Rady Zboru