Jesteśmy wielopokoleniową wspólnotą, dla której Chrystus, Jego Słowo i Ewangelia są codziennym priorytetem, który zmienia nas i to co dookoła nas.
To znaczy, że zależy nam na:

  • Chrystusie: Wierzymy, że Bóg-Syn jest jedyną drogą zbawienia dla każdego człowieka. Jego śmierć uwolniła Kościół od grzechów i wiecznego potępienia. Dlatego chcemy żyć tak by podobać się Bogu, wedle wzoru jaki widzimy w osobie Jezusa Chrystusa.
  • Słowie Bożym: Wierzymy, że Pismo Święte (66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu) jest napisane przez autorów, którzy spisali je pod natchnieniem Ducha Świętego. Przesłanie Biblii stanowi dla nas ostateczną i najważniejszą normę w sprawach życia i wiary.
  • Głoszeniu Ewangelii: Przesłaniu o Bożej sprawiedliwości, miłości i sądzie, mówiącym o zbawieniu człowieka przez Chrystusa dostępnym dla każdego z łaski Bożej, przez ufną wiarę w Jezusa Chrystusa.
  • Codzienności życia wiarą: jesteśmy przekonani, że bogobojne i pobożne życie wypełnione wiarą w Chrystusa, normą Pisma Świętego i przesłaniem Ewangelii nie ogranicza się do niedzielnego nabożeństwo, a raczej powinno nas cechować w każdej chwili.
  • Naszej zmianie: nazywamy ją uświęceniem, to znaczy, że nasze życie, charakter, i podejmowane decyzje zmieniają się tak by były jak najbliższe bożemu przykładowi jaki widzimy w Chrystusie.
  • Wspólnocie: Chcemy dbać o bliskie, rodzinne relacje pomiędzy wszystkimi członkami naszego zboru.
  • Wielopokoleniowości: Dbamy o wszystkie pokolenia w Kościele. Chcemy, aby zarówno dzieci, jak i seniorzy mogli wspólnie poznawać Boga w jednym miejscu.
  • Zmianie naszego otoczenia: zależy nam na byciu ludźmi zmieniającymi nasze otoczenie tak by każdy mógł usłyszeć o Chrystusie, a ponadto jesteśmy przekonani, że Jego wskazania są tym, co pozwala by świat mógł szczęśliwie funkcjonować.

_________________

Polecamy także krótką prezentację wideo o naszym Zborze z 2014 r.

_________________

Jesteśmy jednym z około setki zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o baptystach, polecamy rzetelne opracowanie Podstawowe informacje na temat kościoła baptystycznego w Polsce lub skróconą Notkę o baptystach.