I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie
ul. Waliców 25
00-865 Warszawa
NIP: 527-21-76-307

● wejście do kaplicy od strony ul. Chłodnej
● spotkania odbywają się również w budynku administracyjnym przy kaplicy, wejście od strony ul. Waliców

tel. 22 620 52 16
e-mail: 1zborkchb@gmail.com

Dyżury duszpasterskie odbywają się w gabinecie Rady Zboru na parterze budynku administracyjnego (wejście od ul. Waliców):
● dyżur pastora Jana Osieckiego odbywa się w środy w godz. 15.00-17.00
● możliwe jest także umówienie spotkania w innym czasie, po wcześniejszym umówieniu

Konto bankowe
Darowizny na cele kultu religijnego oraz inne wpłaty:
Pekao SA 30 1240 6292 1111 0010 7636 4924

Kod QR do zeskanowania w aplikacji bankowej i wprowadzenia wartości darowizny:

Zbór nie posiada miejsc noclegowych na wynajem.