Jezus mu polecił: idź do swego domu, do swoich, i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie zrobił i jak okazał ci miłosierdzie.
Ewangelia wg Marka 5:19

Słowo świadectwo używane jest w różnych kontekstach, zwykle jedna oznacza dokument potwierdzający pewne kwalifikacje lub zdarzenie. W kościele słowo to jest używane do określenia osobistego doświadczenia chrześcijanina, który dzieli się nim z innymi ludźmi poświadczając swoimi słowami, że Pan Bóg prawdziwe działa również i dzisiaj, w życiu zwyczajnych ludzi.