Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i opowiada o Twojej potędze.
Psalm 145,4
Wiara nie jest domeną jednego pokolenia. Pismo Święte wiele razy zachęca do tego by dbać o rozwój duchowy tych, którzy przyjdą po nas. Dlatego w naszym zborze troszczymy się o wszystkie grupy wiekowe. Cieszymy się, że mają tu swoje miejsce seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci. Staramy się aby każdy mógł poznawać Boga niezależnie od tego kiedy się urodził, a wszyscy wspólnie możemy być dla siebie zachęceniem i pomocą w wędrówce życia i wiary.