Nasza Społeczność jest zborem wielopokoleniowym i czujemy się szczególnie uprzywilejowani, że Pan Bóg pozwala, że mamy tak silną liczebnie grupę osób w jesieni życia.

Starci członkowie naszego Zboru, do których często zwracamy się Ciocie i Wujkowie, są dla nas wartościowym źródłem wielu doświadczeń życiowych i ogromnej mądrości wynikającej z całych lat chodzenia Bożymi ścieżkami. Zawsze możemy liczyć na ich modlitwę o potrzeby naszej Społeczności i poszczególnych jej członków.

Nasi Seniorzy chętnie biorą udział w organizowanych specjalnie z myślą o nich spotkaniach: „Herbatka Seniora”, "Uniwersytet trzeciego Wieku", "Wczasy seniora" oraz innych inicjatywach skierowanych do dorosłych członków Zboru, m.in. grupach biblijnych, piknikach rodzinnych, spotkaniach modlitewnych itp. Wszystkie te działania, oprócz swojego nadrzędnego celu, którym jest poznawanie Pisma Świętego i oddawanie chwały Panu Bogu, służą też integracji środowiska osób starszych i zaangażowaniu ich w bieżące wydarzenia naszej Społeczności.

Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości – życie nieskalane.
Przypowieści Salomona 16,31

Wierzymy, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł może być aktywnym i wartościowym członkiem swojej społeczności

Klub Seniora

Klub Seniora jest jednym z pierwszych działających w Zborze inicjatyw integrujących starszych członków naszej społeczności. Cykliczne spotkania klubu pod nazwą „Herbatka Seniora” odbywają się regularnie raz w miesiącu.

Seniorzy spotykają się, by wspólnie czytać i rozważać Słowo Boże oraz modlić się o potrzeby Zboru i poszczególnych jego członków. Świętują też wspólnie ważne wydarzenia, jak Wigilia, Wielkanoc, czy Święto Żniw. W okresie letnim organizują spotkania w plenerze i wspólne wyjazdy (zarówno turystyczne, jak i wypoczynkowe np. wczasy z Biblią). Przez lata Klub Seniora stał się zgraną grupą przyjaciół, zawsze otwartą na przyjęcie do swojego grona nowych członków.

Jeśli chciałbyś poznać bliżej osoby w Twoim wieku i dołączyć do naszej społeczności aktywnych seniorów – zawsze jesteś mile widziany!

Czego się spodziewać?

Spotkania "Herbatka Seniora" odbywają się raz w miesiącu w budynku administracyjnym przy kaplicy. Informacje o terminie najbliższego spotkania znajdują się w naszym Informatorze Zborowym (do zabrania w przedsionku kaplicy) oraz są podawane podczas niedzielnych nabożeństw.

Nasze spotkania zawsze rozpoczynamy powitaniem wszystkich zebranych, a szczególnie tych, którzy w tym miesiącu obchodzą swoje urodziny. A nowym ludziom dajemy okazję przedstawić się i opowiedzieć coś o sobie. Również nasi stali uczestnicy nieraz opowiadają o ważnych wydarzeniach w swoim życiu w ostatnich dniach. Jeden z nich regularnie odwiedza hospicjum, jego relacje są dla nas wszystkich bardzo ciekawe i pouczające. Znowu inny, jako dziecko obozów koncentracyjnych, często wyjeżdża do Niemiec, aby informować tamtejszą młodzież o polskiej historii i swoich przeżyciach okresu wojennego. Po każdej ze swoich podróży informuje nas o jej przebiegu i jakichś szczególnych przeżyciach.

Po takiej wstępnej części śpiewamy kilka pieśni z naszego kościelnego śpiewnika, a następnie czytam tekst biblijny i komentuję jego najważniejsze myśli przewodnie. Proszę zebranych o komentarz i uzupełnienie własnymi doświadczeniami. Potem jest modlitwa, po której częstujemy się zupą i herbatką z ciastem. Zupę przygotowuje w domu moja żona, również piecze na tę okazję ciasto. Ale ciasta przynoszą też uczestnicy spotkania. W czasie tego posiłku stawiamy na stołach dwie szklanki z napisem: na następną zupę, prosząc, by każdy z uczestników wrzucił do niej po złotówce. I w ten sposób zabezpieczamy środki na nasze następne spotkanie. Po spożyciu posiłku jest dużo radosnych rozmów i uśmiechów.

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wiele osób, czasem z przyczyn od siebie niezależnych, w młodości nie mogło studiować, czy poświęcać czasu na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Teraz, w wieku dojrzałym często ma na to czas, siły i chęci. Jednym z miejsc, gdzie seniorzy mogą regularnie się spotykać, uczyć nowych rzeczy i rozwijać swoje zainteresowania jest Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW). Powstał on z inicjatywy grupy osób związanych z luterańską parafią Św. Trójcy i pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), która sprawuje nadzór naukowy nad przedsięwzięciem.

Misją Uniwersytetu jest umożliwienie ciągłego kształcenia, zdobywania nowych umiejętności i prowadzenia aktywnego trybu życia osobom starszym z różnych środowisk. Zajęcia prowadzone w ramach Uniwersytetu ułatwiają jego słuchaczom stały kontakt z nauką, kulturą i sztuką, a także wspierają i zachęcają do aktywności sportowej, rekreacyjnej i społecznej. Opiekunowie Uniwersytetu dbają również o wartościowy duchowy wymiar wszystkich proponowanych słuchaczom aktywności.

Uniwersytet chce też zmieniać negatywne stereotypy dotyczące, wiedzy i tolerancji religijnej, stosunku do własnej i cudzej dojrzałości i starości. Chce wykreować nowy model emeryta - człowieka nowoczesnego, samodzielnego, takiego który potrafi aktywnie uczestniczyć we współczesnym świecie.

Więcej informacji o aktualnej ofercie Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku możesz znaleźć tutaj: www.eutw.edu.pl

Wszasy Seniora

Drugim wydarzeniem są Wczasy Seniora w Radości na Wawrze, odbywające się latem w naszym Kościelnym Ośrodku. Zwykle trwają one dwa tygodnie. Ogłaszamy je na różne sposoby, starając się zachęcić do przyjazdu. Nieraz główną trudnością są braki finansowe tej grupy ludzi. W tym roku taki pobyt kosztuje ok. 900 zł. Ale ci, którzy już zasmakowali, chętnie tam przybywają. Każdego roku po raz pierwszy mamy tam 5-6 nowych osób. Spotkania te są też międzywyznaniowe. Stale obecny jest z nami dr. Józef Prokopczuk z Białegostoku, który codziennie prowadzi pogadanki na różne tematy. Udziela prywatnych porad, a nawet przyjmuje we własnym gabinecie lekarskim. Zwykle na spotkania te zapraszamy ciekawych mówców, których z wielkim zainteresowaniem słuchamy. Obsługę kuchni prowadzi na miejscu katering. Ponadto na swój koszt w gorące dni kupujemy butelkowaną wodę.

Wiele nowych osób z terenu Warszawy i okolic chętnie chciałaby wziąć udział w takich Wczasach i cieszyć się wspaniałym mikroklimatem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, ale często powstrzymuje ich brak środków finansowych. Baza noclegowa w naszym Ośrodku w Radości może zapewnić miejsce dla przynajmniej 60 i więcej osób. W ubiegłych latach na Wczasach w Radości było nawet do 70 osób. Dokumentacja z fotografiami uczestników każdego turnusu Wczasów znajduje się w oddzielnym segregatorze. W tym roku będą to już 20. Wczasy Seniora w Radości. Mamy nadzieję, że i w tym roku spotkamy się w Radości i będziemy cieszyć się i dziękować Bogu za jeszcze jeden przeżyty rok.

Staramy się otaczać naszych seniorów opieką i czynić ich życie pełniejszym i szczęśliwszym.