Priorytetem w naszej pracy na rzecz grupy wiekowej 30+ jest wspieranie duchowego rozwoju i codziennego wzrastania w relacji z Chrystusem.

 

W swoich domach, wspólnocie i życiu zawodowym pełnimy tak różne role, a wszystkie są ważne i wymagające. Dlatego tak istotne jest, by mieć skąd czerpać siły, mądrość i pewność, że nie jesteśmy sami na ścieżkach naszego życia. Tę pewność znajdujemy w Słowie Bożym, które jest dla nas autorytetem, nie tylko w sprawach wiary, ale także codziennego życia.

 

W ramach naszej wspólnoty zborowej funkcjonują małe grupy biblijne, na których regularnie spotykamy się rozważając wybrane fragmenty Biblii. Studiujemy Pismo Święte, dzielimy się naszymi doświadczeniami z Panem Bogiem i modlimy się o siebie wzajemnie. Organizujemy również spotkania, na których możemy w nieformalnej atmosferze i miłym towarzystwie po prostu spędzić ze sobą wolny czas przy wartościowym filmie i dobrym posiłku. Jeśli pogoda dopisuje, organizowane są rajdy rowerowe i inne wyjazdy.

Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa.
List do Efezjan 4,13
Więcej informacji o bieżących inicjatywach skierowanych do dorosłych członków naszego Zboru oraz grona naszych sympatyków znajdziesz w aktualnościach.

 

 

Przyjdź! - jesteś mile widziany.

 

Wierzymy, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł może być aktywnym i wartościowym członkiem swojej społeczności.