Społeczność naszego Zboru to także dzieci. Widzimy wartość chrześcijańskiego wychowania i chcemy podejmować współodpowiedzialność za ich biblijny wzrost. Dlatego prowadzimy Szkołę Niedzielną dla dzieci, która obejmuje także wspólne wycieczki i wakacyjne wyjazdy.

Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, a realizowane w ich ramach programy są zgodne z Podstawą programową nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych oraz odbywają się na zasadach Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego.

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana.
List do Efezjan 6,1-4

 

Wierzymy, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu zdrowia i sytuacji życiowej, w jakiej się znalazł może być aktywnym i wartościowym członkiem naszej społeczności.

Cele Szkoły Niedzielnej

Prowadząc nauczanie zależy nam na:
 • prowadzeniu biblijnego nauczania,
 • ewangelizacji wskazując na Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela,
 • wprowadzaniu dzieci w życie Kościoła,
 • zachęcaniu do służby w Zborze,
 • pokazywaniu, zachęcaniu i uczeniu chrześcijańskiego stylu życia,
 • promowaniu wartości chrześcijańskich.
 • Grupy zajęciowe

  Zajęcia prowadzone są w pięciu grupach:
 • przedszkolnej,
 • wczesnoszkolnej (klasy 1-2 szkoły podstawowej),
 • szkolnej I klasy 3-4 szkoły podstawowej),
 • szkolnej II (klasy 5-6 szkoły podstawowej),
 • szkolnej III (klasy 7-8 szkoły podstawowej).
 • W Kościele Chrześcijan Baptystów w RP praktykowany jest wyłącznie chrzest w wieku świadomym. A zatem dzieci i młodzież nie są formalnymi członkami Zboru, ale należą do grona osób objętych opieką duszpasterską. Zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego, każdy młody człowiek we właściwym dla niego czasie, po osobistym zaufaniu Bogu i publicznym wyznaniu swojej wiary w Jezusa Chrystusa może przyjąć chrzest wodny przez zanurzenie na wyznanie swojej wiary.