Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Dwaj arcykapłani

14 marca 2021Kościół zombie

21 lutego 2021
Czy myślimy o niebie?

24 stycznia 2021