Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28
Patrząc na Jezusa

15 września 2019Badaj swój duchowy puls

25 sierpnia 2019