Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Kazania dostępne są również na platformie Spotify  

Carpe Diem

29 stycznia 2023
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 29 stycznia 2023 r.

Chrześcijaństwo a magia

22 stycznia 2023
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 22 stycznia 2023 r.

Nadzieja

22 stycznia 2023
Rozważanie Douglasa Balnc wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 22 stycznia 2023 r.

Nowa łata w stare szaty

15 stycznia 2023
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 15 stycznia 2023 r.
Rozważanie Konrada Buzały wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 15 stycznia 2023 r.

Żadna inna Ewangelia

8 stycznia 2023
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 8 stycznia 2023 r.
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 1 stycznia 2023 r.
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w sobotę 31 grudnia 2022 r.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 25 grudnia 2022 r.
Kazanie Konrada Buzały wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 18 grudnia 2022 r.