Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28


Bądź wierny do końca

9 sierpnia 2020


Prawda bez miłosci staje się brutalnością, a miłość bez prawdy staje się hipokryzją.

Wieczność w nas

19 lipca 2020