Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Cud w Twoim życiu

30 grudnia 2018

Niezmienny Bóg

18 listopada 2018