Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Promienie Boga

26 stycznia 2020


Prawdziwe zwycięstwo

5 stycznia 2020Narodziny Chrystusa

25 grudnia 2019