Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 2 stycznia 2022 r.
Kazanie Samuela Skrzypkowskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 grudnia 2021 r.
Kazanie Samuela Skrzypkowskiego wygłoszone na nabożeństwie w sobotę 25 grudnia 2021 r.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 19 grudnia 2021 r.
Kazanie Samuela Skrzypkowskiego z serii "Świadkowie narodzin Chrystusa" wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 12 grudnia 2021 r.

Kazanie wygłoszone na nabożeństwie z chrztem w wieku świadomym na wyznanie wiary.