Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Niezmienny Bóg

18 listopada 2018


Wdzięczność

7 października 2018

Modlitwa dziękczynna

7 października 2018

Wiara i przenoszenie gór

30 września 2018