Wykonało się

7 kwietnia 2023
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w piątek 7 kwietnia 2023 r.

Otwarte drzwi

2 kwietnia 2023
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 2 kwietnia 2023 r.