Efekt motyla

5 marca 2023
Kazanie Henryka Skrzypkowskiego wygłoszone na nabożeństwie 5 marca 2023 r.