Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Kazania dostępne są również na platformie Spotify  

Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 marca 2023 r. udostępniamy do odsłuchania.
Kazanie Konrada Buzały wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 19 marca 2023 r.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 12 marca 2023 r.

Efekt motyla

5 marca 2023
Kazanie Henryka Skrzypkowskiego wygłoszone na nabożeństwie 5 marca 2023 r.

Mój skarb

26 lutego 2023
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 lutego 2023 r.
Rozważanie Konrada Buzały wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 lutego 2023 r.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 19 lutego 2023 r.
Kazanie Andrzeja Seweryna wygłoszone na nabożeństwie 12 lutego 2023 r.

Czym jest zbawienie?

5 lutego 2023
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 5 lutego 2023 r.
Rozważanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 5 lutego 2023 r.