Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

 

Kazania dostępne są również na platformie Spotify  

Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w poniedziałek 25 grudnia 2023 r.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 24 grudnia 2023 r.
Kazanie Henryka Skrzypkowskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 17 grudnia 2023 r.

Jaka jest twoja natura?

16 grudnia 2023
Kazanie Henryka Skrzypkowskiego wygłoszone na nabożeństwie w sobotę 16 grudnia 2023 r.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 10 grudnia 2023 r.
Kazanie Konrada Buzały wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 12 listopada 2023 r.
Kazanie Macieja Maliszaka wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 listopada 2023 r.

Dwie drogi

19 listopada 2023
Kazanie Stevena Lawsona wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 19 listopada 2023 r.
Kazanie Konrada Buzały wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 12 listopada 2023 r.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 5 listopada 2023 r.