Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Nasze obumieranie

16 lutego 2020Promienie Boga

26 stycznia 2020


Prawdziwe zwycięstwo

5 stycznia 2020