Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Czy myślimy o niebie?

24 stycznia 2021


Dobrze liczmy dni nasze

3 stycznia 2021

Mario czy już wiesz…

25 grudnia 2020