29 stycznia 2023

Carpe Diem

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: Ewangelia Marka 1, 14-15

Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 29 stycznia 2023 r.