Mój skarb

26 lutego 2023
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 lutego 2023 r.

Carpe Diem

29 stycznia 2023
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 29 stycznia 2023 r.
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 20 listopada 2022 r. "Cierpiąc nie wyprzeć się Chrystusa!" to cytat z tego kazania.

Jarzmo

6 listopada 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 6 listopada 2022 r.