Widzieć krzyż

2 października 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 2 października 2022 r.

Nie odpowiadaj

25 września 2022
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 25 września 2022 r.