Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 20 listopada 2022 r. "Cierpiąc nie wyprzeć się Chrystusa!" to cytat z tego kazania.

Jarzmo

6 listopada 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 6 listopada 2022 r.