Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 20 listopada 2022 r. "Cierpiąc nie wyprzeć się Chrystusa!" to cytat z tego kazania.

Jarzmo

6 listopada 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 6 listopada 2022 r.

Kręgosłup duchowej wiary

23 października 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 23 października 2022 r.

Trąd Naamana

16 października 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 16 października 2022 r.

Widzieć krzyż

2 października 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 2 października 2022 r.