Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Wiara i przenoszenie gór

30 września 2018Nie mam czasu

9 września 2018

Kościelne zabobony

2 września 2018