Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28


Niezmienny Bóg

18 listopada 2018