7 kwietnia 2024

Cudowne dzieła wcielonego Chrystusa

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: List do Hebrajczyków 2, 11-14

Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 7 kwietnia 2024 r.