Efekt motyla

5 marca 2023
Kazanie Henryka Skrzypkowskiego wygłoszone na nabożeństwie 5 marca 2023 r.
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 20 listopada 2022 r. "Cierpiąc nie wyprzeć się Chrystusa!" to cytat z tego kazania.

Trąd Naamana

16 października 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 16 października 2022 r.

Trzy lekcje Joba

3 kwietnia 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 3 kwietnia 2022 r.