Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

 

Kazania dostępne są również na platformie Spotify  


Miłosierdzie Boga Ojca

24 listopada 2019Kim jest dziecko Boże

17 listopada 2019

Prawdziwe wyzwolenie

10 listopada 2019

Niebo będzie w niebie

3 listopada 2019