Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

 

Kazania dostępne są również na platformie Spotify  

Jezus moim przyjacielem

24 lutego 2019

Cud w Twoim życiu

30 grudnia 2018