Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Kościelne zabobony

2 września 2018

Bądźmy ludźmi nadziei

24 czerwca 2018