Wzrastająca wiara

2 lipca 2023
Kazanie Krzysztofa Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 2 lipca 2023 r.

Wykonało się

7 kwietnia 2023
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w piątek 7 kwietnia 2023 r.
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 8 maja 2022 r.