Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

 

Kazania dostępne są również na platformie Spotify  

W rękach Jezusa

10 marca 2019


Jezus moim przyjacielem

24 lutego 2019