Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 marca 2023 r. udostępniamy do odsłuchania.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 19 lutego 2023 r.

Żadna inna Ewangelia

8 stycznia 2023
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 8 stycznia 2023 r.