Chrześcijaństwo a magia

22 stycznia 2023
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 22 stycznia 2023 r.
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 20 listopada 2022 r. "Cierpiąc nie wyprzeć się Chrystusa!" to cytat z tego kazania.