26 czerwca 2022

Jaki powinien być pastor?

Kaznodzieja:
Seria:
Passage: I List do Tymoteusza 4, 16

Kazanie Krzysztofa Osieckiego z okazji wprowadzenia na urząd pastora Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 czerwca 2022 r.