Kazanie Krzysztofa Osieckiego z okazji wprowadzenia na urząd pastora Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 czerwca 2022 r.