Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia wg Łukasza 11,28

Badaj swój duchowy puls

25 sierpnia 2019Pustynia duchowa

28 lipca 2019

Walka przeciw grzechowi

30 czerwca 2019

Dom rodzinny i relacje

23 czerwca 2019