Wykonało się

7 kwietnia 2023
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w piątek 7 kwietnia 2023 r.