Otwarte drzwi

2 kwietnia 2023
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 2 kwietnia 2023 r.