Jarzmo

6 listopada 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 6 listopada 2022 r.