Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 8 maja 2022 r.