Rola Ducha Świętego

5 czerwca 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 5 czerwca 2022 r.