Rola Ducha Świętego

5 czerwca 2022
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 5 czerwca 2022 r.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 15 maja 2022 r.
Kazanie Marka Budzińskiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 8 maja 2022 r.