Rozpoczyna się nowy rok szkolny, pamiętajmy również w modlitwach o życiu naszego Zboru, rozpoczynających się po wakacjach aktywnościach Zborowych, sprawie rozbudowy kaplicy i działalności wszystkich grup wiekowych w Zborze. 

W najbliższych miesiącach planujemy następujące szczególne aktywności w Zborze: