Zapraszamy do oglądania transmisji z rozważań rekolekcyjnych w naszym Zborze.

Będą one dostępne za pośrednictwem:
Facebook: https://www.facebook.com/KosciolChrzecijanBaptystowWarszawa
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwYFVoONbOXLxxHjUXGvA9g

data i godzina
5.04.2020 10:00 – Nabożeństwo w niedzielę palmową (wspólne sprawowanie wieczerzy pańskiej)
– prezbiter Mateusz Wichary i pastor Samuel Skrzypkowski
6.04.2020 18:00 – Sprawiedliwość i miłosierdzie Boga
– pastor II Zboru w Warszawie Marek Kamiński i pastor Marek Budziński
7.04.2020 18:00 – Jezus jako sługa
– pastor zboru rosyjskojęzycznego Michał Baloha i wikariusz Jan Osiecki
8.04.2020 18:00 – Odważne chrześcijaństwo
– prezbiter Mateusz Wichary i pastor Samuel Skrzypkowski
9.04.2020 18:00 – Wydarzyło się w czwartek
– pastor zboru w Białymstoku Marcin Górnicki
10.04.2020 18:00 – Nabożeństwo wielkopiątkowe (wspólne sprawowanie Wieczerzy Pańskiej)
– prezbiter Mateusz Wichary i pastor Samuel Skrzypkowski
11.04.2020 18:00 – Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił
– pastor zboru w Chełmie Henryk Skrzypkowski
12.04.2020 10:00 – Nabożeństwo wielkanocne
– prezbiter Marek Głodek i pastor Marek Budziński