Zapraszamy dzieci od 1 do 8 klasy szkoły podstawowej.
Sobota 25 września 2021, g. 18:00
Wieczór planszówek + film + nocowanie (opcja)
Prosimy rodziców o zgłaszanie dzieci na adres mailowy:
kmarcinowicz@yahoo.com lub m.stepien@onet.pl
W zgłoszeniu należy podać dane dziecka, wiek, nazwę gry, którą dziecko przyniesie, ważne informacje o stanie zdrowia, kontakt telefoniczny do 2 opiekunów, informację, czy dziecko zostaje na noc.
W informacji zwrotnej będzie podany plan wydarzeń i ekwipunek.