Ze względu na centralną lokalizację w Warszawie, bardzo często trafiają na nasze spotkania goście z zagranicy lub niedosłyszące / głuchonieme.

Jeżeli jesteś zaawansowany w języku angielskim, rosyjskim lub migowym to zachęcamy do zaangażowania się do służby tłumaczeniowej, która polega przede wszystkim na gotowości do tłumaczenia konsekutywnego podczas niedzielnych nabożeństw.