Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 15 maja 2022 r.
Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 27 stycznia 2022 r.