Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 15 maja 2022 r.