Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 26 marca 2023 r. udostępniamy do odsłuchania.