Kazanie Konrada Buzały wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 23 lipca 2023 r.