Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 2 czerwca 2024 r.