Kazanie Jana Osieckiego wygłoszone na nabożeństwie w niedzielę 19 lutego 2023 r.